Muhsin Yazıcıoğlu Şiirleri

Gönlü, sofrası, kapısı, alnı açık bir gönül adamıdır o. Bir sevgi âbidesidir “Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın/Sevgiyle bakıyor gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın…” der Şehid Lider Muhsin YAZICIOĞLU. İslâm için, devleti için ve hatta bütün insanlar için söylediği sözler ve düşünceleri benim nazarımda çok kıymetlidir. Çektiği sıkıntılar ve duyduğu özlem ile Bulgaristan Türkleri’ne ithafen  1985 yılında yazdığı “Çağrı” şiirini sizlerle paylaşmak isterim.

Uğur IŞILAK yorumuyla Çağrı Şiiri…

Okumaya devam edin

Reklamlar

Kutsal Emanetler

IHH Yetim Sponsorluk Sistemi

“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.”

Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Müslim, Zühd 42.

Yetim sponsorluğu dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahibi yetimlerimizin (kutsal emanetlerimizin) aylık ihtiyacına katkıda bulunabilmemize vesile olan bir hizmettir. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın sağlamış olduğu bu hizmette bir yetim kardeşimiz için aylık yardım miktarı 90 TL olarak belirlenmiştir. Sponsor olmak isteyen kişiye yetim bilgileri verilmekte ve istediği herhangi bir ülkede minik kardeşimize sponsor olabilmektedir. İstenilirse yetim kardeşimize mektup gönderilebilmektedir. Farklı ülkeden bir kardeşimize mektup gönderilecekse çevirisini İHH yapmaktadır.

Peygamber Efendimiz  [aleyhissalatü vesselam] “İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin” buyurmaktadır. Çünkü sadakanın bizler için birer kurtuluş olacağını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) “Sadaka verin. Çünkü sadaka cehennemden kurtuluşunuza sebep olur.” buyurmuştur. Bu yönünden baktığımızda belki de sadakaya, sadakayı alandan çok sadakayı verenin ihtiyacı olabileceğini de düşünmemiz gerekmektedir. Tabiî ki  sadakayı asıl ihtiyacı olana ulaştırmakta sadaka verenin dikkat etmesi gereken hususlardan biridir. Bu anlamda baktığımızda İHH’nın vermiş olduğu “yetim sponsorluğu” hizmeti bizlere yardımcı olmaktadır.

Yetim kardeşlerimizi sahiplenme hususunda milletimizin büyük bir duyarlılık gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle lise ve üniversitedeki birçok öğrenci kardeşimizin tek başlarına bir yetime bakma güçleri olmadığı için bir araya gelerek ayda 2 şer 5 şer lira katkıda bulunup küçük meblağların birleşerek büyük bir hizmete dönüşmesine vesile olduğunu görüyoruz.

Yetim sponsorluğu konusunda daha fazla bilgi almak için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın şubeleriyle irtibata geçebilir veya internet adreslerinden yardım alabilirsiniz.


Vakit Disiplini

İSLȂM KÜLTÜRÜNDE VAKİT DİSİPLİNİ

“Nice ömürler vardır ki zamanı uzun, değeri kısa; nice ömürlerde vardır ki zamanı kısa değeri çoktur” der Allah dostlarından Ataullah İskenderi Hazretleri. Bizlere verilen en büyük nimetlerden biri olan “zaman”, yine bizlerin “zaman”ı verimli kullanabildiğimiz oranda hayat tarzımızın da bir ifadesi olmaktadır. Çünkü sahip olduğumuz “zaman anlayışı” bizim gündelik hayatımızı ve insanlarla olan ilişkilerimizi şekillendirmektedir. Bu anlamda vaktin kıymetini bilmek ve hatırlamak adına bu kitabın insanlara faydalı bir eser olduğunu belirtmek isterim.

Kitabı değerlendirme hususunda yazar Dr. Özcan HIDIR’ın kitabın sonlarında sunduğu “Netice” kısmının sizlere kitabın içeriğini özetlemesi bakımından katkı sağlayacağını düşünüyorum.

“Allah Teȃlȃ, vakti herkese adaletli bir şekilde paylaştırmıştır. İnsanoğlu arasındaki farklılık, sahip olunan vakit diliminde değil, bu vakti kullanma şeklindedir.

Vakit disiplinin temininde olumlu ya da olumsuz tesiri olan pek çok husus vardır. Hayattaki ana gayelerin ve önceliklerin tayin edilmesi, anın değerlendirilip bugünün işinin yarına bırakılmaması, vakit hırsızlarına engel olunması, yapılacak işlerin planlanması, düzenli fakat az uyunması ve güne erken başlanması, vakit disiplininde önemli etkisi olan hususlardandır.

Namaz, oruç, hac, zekȃt gibi İslȃm’ın temel ibadetlerinin hepsinin, belli bir zaman dilimiyle çevrili olması, ibadetlerin, vakit disiplinini temin etme ve mümine vakit disiplini kazandırma gayesine de işaret eder. Özellikle günlük hayatımızda beş vakit namaz, vakit disiplini kazandırma hususunda önemli bir yere sahiptir.

Kur’ȃn-ı Kerȋm’de ve Peygamberimiz [aleyhissalatü vesselam]’ın Sünnet’inde vaktin önemi, tanzimi ve idaresi konusunda pek çok ȃyet ve hadis bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz  [aleyhissalatü vesselam] pek çok konuda olduğu gibi vaktin önemi ve değerlendirilmesi konusunda bize en büyük örnektir. Yine gerek sahabeler ve onların sonrasında gelen birçok ȃlimler bize örnek oluşturacak birer hayat yaşamışlardır.”

Günümüzün karmaşık hayatında vaktimizi değerlendirmek ve bereketlendirmek için vakit disiplinini sağlamak ve zamanı değerlendirmeye çalışmamız gerekmektedir. Bunun bize günlük işlerimizde faydası olacağı gibi, bu büyük servet ve nimetin kullanımı konusunda sorumlu olduğumuzu ve hesaba çekileceğimizi hatırlatarak, Allah Teȃlȃ’nın bu hususta bizlere duyarlılık, gayret ve vakit bereketi vermesini niyaz ederim.


Sesini Duyur

Medya profesyonellerine sunum ve ses koçluğu yapan Joanna Crosse’nin yazmış olduğu “Sesini Duyur” açık iletişim konusunda insanlara pratik bilgiler ve örnek vakalar sunmaktadır.

Kitapta kendinden emin olma becerileri, görüşme becerileri, sunum becerileri ve vücut dili gibi konularda kendini geliştirmenin ve bireyin kendi profilini yükseltmesinin önemli olduğu anlatılmaktadır.

İster bir kişiye karşı konuşmak olsun isterse 100 kişiye karşı sunum yapmak olsun hepsinin bireylerin kişisel seslerini bularak üstesinden gelebileceğini söyleyen Crosse, birçok insanın kendi kişisel seslerini bulmalarında hangi süreçlerden geçtiklerine örnekler vermektedir.

Günümüzde birçok insan belki de insanlık fıtratının bir ihtiyacı olarak farklı olmaya ve farklı görünmeye çalışmaktadır. Hâlbuki herkesin böyle bir çaba içerisine girdiği dünyamızda sıradan olmaya çalışmak sanıyorum ki bireylerin farkını ortaya koyacaktır. Olaya bu yönüyle baktığımızda, yazar da kitabında insanların kişisel seslerini bulmalarının önemine dikkat çekerek “başkalarına benzemeye çalışmamanın muhteşem bir şey” olduğunu vurgulamaktadır.

İnsanların kişisel seslerini bulmaları ve kendisi olmaları için güven ve cesarete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Crosse, bu süreçte ihtiyaç duyulan birkaç ipucuna da kitabında yer vermektedir. “Hayatınızın anlam bulabilmesi için seçtiğiniz yol kendine özgüdür. Eğer doğru geliyorsa devam edin, çünkü bu doğru yolda olduğunuz anlamına gelir.” diyen Crosse, bireylerin kendi kişisel seslerini bulma serüvenlerinde sezgilerine kulak vermelerini ve “bize gerçeği söyleyecek olan sezgilerimizdir, asıl onlara bakmalı” demektedir.

Son olarak kitapta benim için en önemli sözle yazımı tamamlamak istiyorum:

“ Mutluluk varmakta değil, gitmektedir. ”


Bilinçaltı Kur’an Terapisi

Bilinçaltının insanları ne denli etkilediğini birçoğumuz bilmekteyiz. Bir çok iyi ve kötü davranışlarımız bilinçaltı kalıplarımızla şekillenmekte ve hayatımıza yansımaktadır. Kur’an-ı Kerim’in bilinçaltını temizlediğini biliyordum ancak bu işin üstüne düşerek çalışmalar yapıldığını Kubilay AKTAŞ’ın “Gizli Telkinle Kur’an Terapisi” kitabıyla öğrenmiş oldum.

Doğu öğretilerini ve metafiziği İslam Tasavvufu ile harmanlayıp yeni bir sentezle sunan Kubilay AKTAŞ yaptığı çalışmalar sonucu çok iyi geri dönüşler aldığını söylemektedir. “Gizli Telkinle Kur’an Terapisi” ve Dr. Hakan Yalman ile birlikte yazdıkları “Sözlerin ve Renklerin Gizemi” adlı yayımlanmış iki kitabı bulunan Aktaş danışanlarına reçete olarak Kur’an ayetlerini ve duaları yazdığını söylüyor.

İnsan kulağının bilinçli bir şekilde duyamadığı ancak bilinçaltı tarafından kaydedilen telkinler sayesinde şifa olan Kur’an-ı Kerim Ayetleri ve duaları kullanılmaktadır. Aktaş ile irtibata geçerek kişilerin sorunlarına yönelik telkinler hazırlanmakta ve tavsiye edilmektedir. Kubilay AKTAŞ’a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aynı adresten verilen telkinlerden birkaçına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Başarı ve Motivasyon 1

Başarı ve Motivasyon 2

Başarı ve Motivasyon 3

Depresyon 1

Depresyon 2

Depresyon 3

Depresyonun Bir Başka Türevi


Celcelutiye Kasidesi

Kubilay AKTAŞ‘ın ilgilendiği ve hizmet verdiği  “Kur’an Terapisi” konusunu araştırırken öğrendiğim Celcelütiye Duasının konusu hakkında Risale-i Nur‘da şu ifadeler geçmektedir.

“Celcelutiye’nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybî umûr-u istikbaliyeden (gelecekteki işlerden) haber veriyor” (Sikke-i Tasdik)

Allah`ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duayı okuyarak Allah`a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir

Kubilay Aktaş’ın “Kur’an Terapisi” ‘nde de kullandığını söylediği bu duanın Arapçası ve Türkçe anlamına bu linkten ulaşabilirsiniz.


Alnımdaki Işık

Alnımdaki Işık- Mehmed ALAGAŞ;

Sonra,
sonra engin bir sessizlik!..
Yerdeki cesedinize bakıyorsunuz!..
Daha önceleri “Benim elim, benim ayağım, benim başım…” diyerek kendinizle özleştirdiğiniz bu et yığınının sizden ayrı, sizden farklı bir şey olduğunu yeni farkediyorsunuz!.. Size emanet olarak verilen bu cesadin yaratıcısı geliyor aklınıza!..
“Allaaah” diyorsunuz dehşetle!..
“Dünya hayatında ne yapmam gerekirdi ve ben ne yaptım? ” sorusu ateşten, bir göktaşı gibi düşüyor üzerinize!.
Eziliveriyorsunuz!.
Kalkamıyorsunuz, kımıldayamıyorsunuz bu sorunun altında!. Oysa cevabını bildiğiniz bir sorudur bu!. Fakat yine de susmayı tercih ediyorusunuz!. Çünkü dilinizin ucuna gelen cevap, dilinizi bile utandıran bir cevaptır!.
Panik içindesiniz!.
Bütün bunlardan kaçmanız bütün bunlardan kaçabilmeniz, kendinizden kaçmanıza, kendinizden kaçabilmenize bağlı!.
Fakat ne mümkün!.
Size sizden uzak, size O`ndan yakın hiçbirşey yoktur etrafınızda!.


Dünya Türk Silahı Kullanıyor

Son yıllarda üniversite ve sanayi işbirliğini geliştiren ve ARGE’ye verdiği önem sonucu yeni ürünler tasarlayan MKEK, ihracatını da her yıl geçen artırıyor. Okumaya devam edin


Dip Dalga Davutoğlu

Türkiye‘nin Stratejik Aklı”

“Öksürmek bir hastalık göstergesi gibi görülebilir ama bir açıdan da insanın hastalığa teslim olmadığını gösterir. “Hayatiyet demektir”
Ahmet DAVUTOĞLU

Farklı kişiliğiyle dikkatimi çeken Ahmet DAVUTOĞLU’nu anlatan bu kitabı okumaya yeni başladım, kitap bitince yine buradan kitabın ilgi çeken yönlerini paylaşmak isterim.


EFT Dr.Bülent URAN

EFT ile İyileşin, İyileştirin;

Bu kitabı okurken; duygularınıza saygı gösterin ve onları hissedin.

-Bu kitap derin psikolojik çözümlemeler arayanlar için değildir.

-Bu kitap kendisini çevrenin bir uzantısı gibi görenler için değildir.

-Bu kitap “her koşulda iyi hissetmeye hakkım var” diyenler içindir.

-“Sadece kendi üzerimde çalışarak bunu neden sağlamayayım?” diye sorabilenler içindir.


%d blogcu bunu beğendi: